അഹങ്കാരത്തിന്റെ…

അഹങ്കാരത്തിന്റെ പണച്ചില്ലകൾ കെട്ടിയൊരേറുമാടത്തിൽ
ഇണക്കിളിയുടെ കൊച്ചു സ്വപ്ങ്ങള്‌ക്കുമേലെ സിംഹഗർജ്ജനം നടത്തുന്നതാവരുത്
ദൈവം മീശമുളപ്പിക്കാൻ അനുവദിച്ചുതന്നൊരാണത്തം.

നിലാവെട്ടം പോലുമില്ലാത്ത ദുഖങ്ങളുടെയിരുളിൽ
ഒരുചെറു മെഴുതിരി വെട്ടമെങ്കിലുമേന്തി മുന്നേ നടക്കണം.
മറുകയ്യിൽ അവളുടെ വിരൽ പിടിച്ച്.

Advertisements

One comment on “അഹങ്കാരത്തിന്റെ…

  1. ശ്രീ says:

    നല്ല വരികള്‍
    വീണ്ടും കണ്ടതില്‍ സന്തോഷം 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s