അക്ഷരാരംഭ കാണ്ഡം.

അച്ഛന്‍ പഠിച്ച കൊടകര LP സ്കൂളിന്റെ നൂറാം വാര്‍ഷികത്തോടനുബന്ദ്ധിച്ച്‌ എന്റെ അച്ഛന്‍ എഴുതി അവതരിപ്പിച്ച ഒരു കവിത…

അക്ഷരാരംഭ കാണ്ഡം. (click on the image to get it enlarged)


Advertisements

3 comments on “അക്ഷരാരംഭ കാണ്ഡം.

 1. Anju says:

  വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട്… എന്റെ അച്ഛനെല്ലാം പറഞ്ഞു തന്ന ഒരു കാലം ഓര്‍മ്മ വന്നു..
  അച്ഛന്,എല്ലാ വിധ ആശംസകളും…

 2. ഉഗ്രൻ സംഭവം
  എന്റെ അപ്പൂപ്പനേ ഒ‍ാർമ്മ വന്നു, ഒരിത്തിരി മുണ്ടൂ ചുറ്റി പുള്ളി എവിടേം പോവും..ഇത്രേം പരിഷ്കാരം വേണ്ടിയിരുന്നില്ല , തുണീയലക്കൽ മാസത്തിലൊരിക്കൽ മതിയാകുമാരുന്നു..

 3. അച്ഛനും മകനും ആശംസകള്‍ 🙂
  ഓര്‍മയും സ്നേഹവും നിറയെ വിരിയുന്ന ഗ്രാമീണകവിതകള്‍ക്ക് ആശംസകള്‍ 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s