അക്ഷരാരംഭ കാണ്ഡം.

അച്ഛന്‍ പഠിച്ച കൊടകര LP സ്കൂളിന്റെ നൂറാം വാര്‍ഷികത്തോടനുബന്ദ്ധിച്ച്‌ എന്റെ അച്ഛന്‍ എഴുതി അവതരിപ്പിച്ച ഒരു കവിത…

അക്ഷരാരംഭ കാണ്ഡം. (click on the image to get it enlarged)


Advertisements

3 thoughts on “അക്ഷരാരംഭ കാണ്ഡം.

Add yours

  1. വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട്… എന്റെ അച്ഛനെല്ലാം പറഞ്ഞു തന്ന ഒരു കാലം ഓര്‍മ്മ വന്നു..
    അച്ഛന്,എല്ലാ വിധ ആശംസകളും…

  2. ഉഗ്രൻ സംഭവം
    എന്റെ അപ്പൂപ്പനേ ഒ‍ാർമ്മ വന്നു, ഒരിത്തിരി മുണ്ടൂ ചുറ്റി പുള്ളി എവിടേം പോവും..ഇത്രേം പരിഷ്കാരം വേണ്ടിയിരുന്നില്ല , തുണീയലക്കൽ മാസത്തിലൊരിക്കൽ മതിയാകുമാരുന്നു..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: