ആശംസകള്‍!!

Happy new year!

Advertisements

5 comments on “ആശംസകള്‍!!

 1. good.. എന്തായാലും മരിക്കുമ്പോ എന്‍റെ കവിത വേണ്ട.. ആ പഴയ ഇടപ്പള്ളിക്കവിത തന്നെ മതി

 2. sreesobhin says:

  പുതുവത്സരാശംസകള്‍‌!
  🙂

 3. ആദ്യമായ് വരികയാണു ഇവിടെ.എന്റെ പൂരക്കടവില്‍ വന്നു മധുരതരമായ ഒരു കമെന്റിട്ടതിനു നന്ദി..ഇവിടെ വന്നപ്പോള്‍ ഇതില്‍ നിന്നും പൊഴിയ്യുന്ന ഈ മഞ്ഞുകണങ്ങളില്‍ നിന്നും കുളിരിറങ്ങി വന്നെന്റെ മന്‍സ്സിന്റെ ചില്ലുജാലകത്തില്‍ നനുത്ത മുത്തുകളുണ്ടാക്കുന്നു.
  എന്റെ ഹ്രുദയം നിറഞ്ഞ പുതുവത്സരാശംസകള്‍.

 4. പുതുവത്സരാശംസകള്‍….

 5. പുതുവത്സരാശംസകള്‍….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s